Hur fungerar hundår i förhållande till människoår?

Hur gammal är din hund i människoår? Det kan du räkna ut genom att multiplicera hundens ålder med sju, men då det räknesättet både är förlegat och missvisande ska du istället använda dig av vår ålderstabell som återfinns nedan.

Nedan ser du hur gammal din hund är enligt vår tidräkning samt i förhållande till hur hunden utvecklas.

Människoår Hundår
Hundens ålder enligt den tidräkning som vi människor använder oss av. Hundens ålder i förhållande till hur hunden utvecklas.
1 år 15 år
2 år 24 år
3 år 28 år
4 år 32 år
5 år 36 år
6 år 42 år
7 år 47 år
8 år 51 år
9 år 56 år
10 år 60 år
11 år 65 år
12 år 69 år
13 år 74 år
14 år 78 år
15 år 83 år
16 år 87 år

 

Varför är det enklare räknesättet fel?

“Min hund är två år gammal, då är den 14 år i hundår!” Fel! Den tidräkning som vanligtvis tillämpas för att åldersbestämma hundar är inte träffsäker. Detta främst då hundars medellivslängd skiljer sig markant beroende på ras samt levnadssätt.

Enligt det föråldrade räknesättet är en femårig hund 35 år i hundår, vilket är en acceptabel bedömning för en labrador som lever i cirka 12 år, men missvisande för en grand danois som i regel endast lever i sex till sju år. Grand danois-hunden är vid detta tillfälle redan en seniorhund.

 

Varför är den ovanstående listan rätt?

Din hund åldras inte 7 hundår bara för att du blir ett år äldre. Enligt en vetenskaplig studie (PDF) åldras hundar på ett annorlunda sätt i jämförelse med människor:

  • Det första hundåret motsvarar 15 människoår.
  • Det andra hundåret motsvarar 9 människoår.
  • Efter detta motsvarar varje människoår cirka fyra till fem hundår.

Sammanfattningsvis blir hundar äldre i en betydligt snabbare takt i jämförelse med människor, i synnerhet under hundens två första levnadsår.

Läs mer: Varför ylar hundar?

 

Hur länge lever hundar?

Hundar lever i regel 10 till 13 år, även om stora skillnader existerar beroende på ras samt livsstil. En Bordercollie lever i regel i 13 år, medan en Mastiff oftast lever i cirka 7 år. Utöver detta lever i regel blandrashundar längre i jämförelse med renrasiga hundar med stamtavla.

 

Hur länge lever blandrashundar?

I regel blir en liten eller mellanstor blandrashund 11 år gammal, medan stora blandrashundar oftast lever i cirka åtta år. Men då blandrashundar inte har någon stamtavla, det vill säga fastställd status gällande dess egenskaper, är det svårt att avgöra hur gammal en blandrashund blir.

Men som PetMD förtydligar kan hundar bli sjuka och drabbas av förkylningar eller än värre sjukdomar, så de medeltal som nämns i artikeln ska endast ses som vägledande och inte någon absolut sanning.

Leave a Comment